อบรมหลักสูตร Hybrid Application ด้วย lonic 2

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

14 ธ.ค. 2016 - 16 ธ.ค. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร Hybrid Application ด้วย lonic 2
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท