อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

06 มี.ค. 2017 - 08 มี.ค. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ข่าวสารจาก CIO

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word
(Macro&From Active X)
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท