อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

25 เม.ย. 2018 - 27 เม.ย. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ข่าวสารจาก CIO

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation
ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.