อบรมหลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

23 ก.ค. 2018 - 24 ก.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงาน
สำหรับองค์กร

ณ. ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.