อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

26 ต.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.
 
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก