อบรมหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

13 ธ.ค. 2018 - 14 ธ.ค. 2018

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://training.most.go.th