อบรมหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

07 มี.ค. 2016 - 08 มี.ค. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก

ระหว่างวันที่ 07 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2559