อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excelการประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

31 มี.ค. 2016 - 01 เม.ย. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการกับข้อมูลด้วย Excelการประยุกต์ใช้ Google App เพื่องานในองค์กร

ระหว่างวันที่  31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2559