ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ปี ของ วท. (พ.ศ. 2560-2562)

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

04 พ.ย. 2016

ประเภทกิจกรรม: 

ข่าวสารจาก CIO
ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: