(ยกเลิก) อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

25 เม.ย. 2017 - 27 เม.ย. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

 

 

(ยกเลิก) อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

                 เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ซึ่งมีความไม่สะดวกในการใช้งานพื้นที่ภายในอาคารพระจอมเกล้า จึงต้องขอยกเลิกการจัดอบรม