อบรมหลักสูตร อบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

17 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท