อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

12 ก.ค. 2017 - 14 ก.ค. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยกราฟิก Inkscape
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า