อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs,Sheets,Slides)

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

28 มิ.ย. 2017 - 29 มิ.ย. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs,Sheets,Slides)
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า