อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

27 พ.ย. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย OpenSource Software
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า