อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

08 ธ.ค. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2

ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมคอมพิเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า