อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่: 

29 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017

ประเภทกิจกรรม: 

ปฏิทินกิจกรรม

รายละเอียด: 

อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint
(Macro&VBA)

ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท